PREGNANCY & BIRTH & POSTPARTUM support and education


S láskou o pôrode a materstve


Prednášky a besedy

Príprava na pôrod, dojčenie a 

 na starostlivosť o novorodenca

Výživové poradenstvo v tehotenstve

Poradenstvo pre kontaktné 

materstvo a rodičovstvo

Tehotenská a rebozo otváracia masáž

Šestonedelie a laktačné poradenstvo


Emocionálna podpora pri riešení problémov s dojčením

Empatická podpora v prvých dňoch po pôrode ako aj po celú dobu dojčenia

Poradenstvo v období šestonedelia

o zdravie šestonedieľky a novorodenca

Podväzovanie benkung šatkou

Masáže dojčiat a detí IAIM


Inštruktáž starostlivého a láskyplného dotyku a podpora väzby

Príprava na prvú masáž v tehotenstve

Inštruktáž masáže novorodencov a detí v domácom prostredí

Vedenie skupinových sedení masáže dojčiat a detí IAIM


PREGNANCY & BIRTH & POSTPARTUM 

Support and Education

Poskytujem online konzultácie a osobné konzultácie pre budúcich rodičov, kurzy pre rodičov, poradenstvo v oblasti prípravy na materstvo a rodičovstvo, zdravého životného štýlu rodiny a výživy. Pripravila som pre vás články, ebooky a relaxačné afirmácie k pôrodu.

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. 

Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa cenníka. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Poskytujem služby v oblasti osobnostného rozvoja a zdravého životného štýlu, poradenstvo a vzdelávanie, reklamné služby a publikačnú činnosť.