Odborné laktačné poradenstvo

Návšteva v pohodlí domova v Malinove a okolí, ambulantne v Malinove alebo v RC Família

Laktačná poradkyňa Malinovo

 • príprava na dojčenie v tehotenstve

 • pomoc pri správnej technike dojčenia

 • pomoc pri rôznych polohách pri dojčení

 • správna manipulácia s bábätkom

 • riešenie problémov s dojčením

 • podpora toku a tvorby mlieka

 • posúdenie stavu prsníkov

 • zapožičanie pomôcok

 • demonštrácia odsávania s odsávačkou

 • demonštrácia ručného odsávania

 • emocionálna podpora po celú dobu dojčenia


 • demonštrácia masáže proti kolike


 • poradenstvo online - cez WhatsApp Messenger, Facebook alebo mail