KontaktNajlepšie cez Whatsapp 0910155700 alebo Facebook Messenger

Facebook:

Blog:

Instagram:

Kontaktné údaje: Lipirea s.r.o., Zátôňska 85, Malinovo, 900 45

lipireasro@gmail.com

Poskytujem online konzultácie a osobné konzultácie pre budúcich rodičov, kurzy pre rodičov, poradenstvo v oblasti prípravy na materstvo a rodičovstvo, zdravého životného štýlu rodiny a výživy. Pripravila som pre vás články, ebooky a relaxačné afirmácie k pôrodu.

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z.

Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa cenníka. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Poskytujem služby v oblasti osobnostného rozvoja a zdravého životného štýlu, poradenstvo a vzdelávanie, reklamné služby a publikačnú činnosť.