Pôrodný plán

07.09.2022

                                                                 titul Meno Priezvisko, Adresa, PSČ

Pôrodný plán

Dolu podpísaná .................................., Vás žiadam o rešpektovanie môjho pôrodného plánu, ktorý som sformulovala zo slobodnej vôle, na základe poznatkov z bežne dostupných zdrojov informácií o pôrodných fázach a na základe relevantných znalostí platného právneho poriadku v SR, plne si uvedomujúc svoje fyzické i psychické schopnosti a svoju zodpovednosť za zdravie svoje a zdravie svojho dieťaťa. Prosím Vás o jeho rešpektovanie počas pobytu vo vašom zariadení, pokiaľ nebudú bezprostredne ohrozovať zdravie môjho dieťaťa alebo moje zdravie. Pri akýchkoľvek komplikáciách si želám byť ihneď informovaná a podieľať sa na rozhodovaní o ďalšom postupe.

1. doba pôrodná:

- prítomnosť partnera / sprievodnej osoby

- možnosť neobmedzene chodiť a sprchovať sa

- monitoring oziev plodu a kontrakcií s mobilným monitorom, ak je k dispozícii

- možnosť podania epidurálnej analgézie / možnosť požiadať o lieky od bolesti v pp.

- informovanie pred akýmkoľvek podávaním liekov


2. doba pôrodná:

- nevykonať epiziotómiu - len v prípade ohrozenia života dieťaťa a ohrozenia priebehu pôrodu (uprednostňujem masáž hrádze)

- možnosť meniť polohu pri tlačení


Bonding:

- po pôrode dieťatko položiť na moje brucho

- priložiť dieťatko k prsníku v prvých 30 minútach po pôrode

- oneskorené prerušenie pupočníka (aspoň 3minúty) / úplne dopulzovanie pupočníka

- bonding po dobu min. 2 hodín 


V prípade s.c:

- bonding a prisatie bábätka na operačnej sále počas spinálnej anestézy

- v prípade komplikácií bonding s partnerom skin on skin


Po pôrode:

- rooming in 

- byť prítomná pri všetkých skríningoch môjho bábätka

- absolvovať ich ak sa dá v mojom náručí

- kŕmenie výlučne materským mliekom, bez dokrmovania UM

- nesúhlasím s používaním fľaše a dudlíka

- možnosť návštev mojej laktačnej poradkyne


Vopred ďakujem za rešpektovanie mojich prianí a pomoc pri pôrode.


V ........................., dňa ..................... podpis


V prenatálnej starostlivosti v poradni MUDr. ...................................

*pečiatka a podpis