Naozaj môže každá žena dojčiť?

08.02.2024

Dojčenie je u nás naozaj už propagované a podporované. A bolo by naozaj úžasné, keby každá žena mohla svoje bábätko dojčiť.
Existuje niekoľko faktorov, ktoré dojčenie ovplyvňujú - zdravie matky, dieťaťa, tehotenstvo, pôrod, sociálna podpora, vedomosti a zručnosti mamičky...
Môžu mať vplyv na neskorší nástup laktácie a alebo nutnosť dokrmu popri materskému mlieku.

🤍 mama - traumatický pôrod, zvýšené krvácanie (sheehenov sy), príliš veľa analgézie, veľké množstvo infúzií, veľké množstvo exogénneho oxytocínu, nepodpora, malé množstvo mliečnych žliaz (tubulárne prsia), vrodené vady prsníka, diabetes, ochorenia hypofýzy (oneskorená laktácia či nedostatočná tvorba) PCOS (polycystické vaječníky), galaktozémia, fenylketonúria, hyperlipoproteinémia, nepriaznivý psychický stav po pôrode, stres a depresia, nepodpora dojčenia v rodine a slabé alebo žiadne vytvorenie podmienok, infekčné ochorenie, pozápalové zmeny,chronické ochorenie, poruchy príjmu potravy

🤍 dieťa - intervencie v období okolo pôrodu, mechanické vplyvy pôsobiace počas pôrodu, zranenia počas pôrodu, odlúčenie od mamy, nezrelé bábätko (chýba sila, malá pusinka na veľkú bradavku či tvrdý dvorec), slabý sací reflex, silná žltačka, ochorenia srdca, rozštep, malá podsunutá sánka, neurologické problémy (ťažkosti satia a pitia, obmedzená hybnosť, nedostatočná kontrola držania hlavičky a tela), nekoordinované satie, prehĺtanie a dýchanie, ankyloglosia (uzdička potvrdená lekárom), anomálie dýchacích ciest (Pierre Robinsov sy, atrézia choan, laryngomalácia, tracheomalácia, tracheo-ezofageálna fistula...), genetické syndrómy, neurologicky podmienené poruchy prehĺtania, orofaciálna hyper alebo hyposenzibilita, alergie,

🤍 rodina - nepodpora, fanatizmus, nevytvorenie podmienok a nedostatočná pomoc

🤍 lp - nepodpora, fanatizmus, chýbajúca empatia

Určite som nespomenula všetko...
Len chcem, aby ste vedeli, že niekedy nejde všetko dokonale, že často potrebujeme veľa malých krokov krvopotne vydretych, a že naozaj to nie je v nás alebo že by sme boli menej schopné ako iné (dojčiace ženy).
Dojčenie je cesta. Nie vždy ľahká. A naozaj to nie je naša "chyba" ani naše "zlyhanie". Nedajte si to prosím nikým nahovoriť.